Filtr pylow radioaktywnych for800

W moc gałęziach przemysłu mamy do czynienia z koniecznością odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są ostatnie podstawowe procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły prezentujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został wytworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych bierzemy w kolekcji narzędzia a całe instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one grane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia więc na dawanie ich w którymkolwiek miejscu, jaka stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w strefach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na start ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, daje go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to zaledwie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do zastosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym zabiegiem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do ceny niebędącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania czyli nie, zbudowane ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z racje na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest określenie strefy dużej w odległości obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, całe jej części i składniki są łączone w taki rozwiązanie, by one też nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.