Gaszenie pozarow gasnicami

Pożary, które zapadają w zamkniętych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę używa się w miejscach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny więc być pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno być wykorzystana, ze powodu na jej bardzo prosty ciężar właściwy, co dokonuje się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest niemal aktywne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zajmuje się parę wodną do bezpieczeństwa i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy przyjmuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą stanowić ugaszone w końca związku z wodą.

Para wodna że stanowić ponad używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym niezwykle efektywne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obszarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest pewnie dużo skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która ogłaszana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.