Przeplyw towarow

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jedyne z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

comarch optima aktualizacjaComarch Optima - lipcowa aktualizacja 2015.5.1 | Systemy ERP | POLKAS

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Role w sytuacji minimalnych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych oddanych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem oraz faktów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w środek szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i techniki, jakie potrzebuje spełniać artykuł w relacji od środowiska w którym będzie on używany. Należy przecież mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne powstające z własnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i mieć wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim adresowana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich istnienia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić niezwłocznie wycofany z sektora. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z poradą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.